Anda memerlukan langganan SOLS edu Pro untuk mengases kesemua kursus dan ciri-ciri istimewa.

Asas Bahasa Inggeris Pekerjaan

RM
0
19
/ bulan

Pelajari bagaimana untuk berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris di tempat kerja dan dalam urusan harian.

Kursus ini adalah buat pelajar yang baru ingin mempelajari Bahasa Inggeris atau mempunyai penguasaan Bahasa Inggeris yang lemah.

Setelah melengkapkan kursus ini, pelajar akan mempunyai penguasaan Bahasa Inggeris tahap asas (CEFR A2).

Asas Bahasa Inggeris Perniagaan

RM
0
29
/ bulan

Pelajari bagaimana untuk menggunakan Bahasa Inggeris bagi tujuan profesional dan dalam perniagaan harian.

Kursus ini adalah buat pelajar yang sudahpun bertutur asas Bahasa Inggeris dan ingin meningkatkan komunikasi perniagaan mereka dalam Bahasa Inggeris.

Setelah melengkapkan kursus ini, pelajar akan mempunyai penguasaan Bahasa Inggeris tahap pertengahan (CEFR B1).

Anda memerlukan langganan SOLS edu Pro untuk mengases kesemua kursus dan ciri-ciri istimewa.

Asas Bahasa Inggeris Pekerjaan

RM
0
129
/ bulan

Jimat 43%

Pelajari bagaimana untuk berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris di tempat kerja dan dalam urusan harian.

Kursus ini adalah buat pelajar yang baru ingin mempelajari Bahasa Inggeris atau mempunyai penguasaan Bahasa Inggeris yang lemah.

Setelah melengkapkan kursus ini, pelajar akan mempunyai penguasaan Bahasa Inggeris tahap asas (CEFR A2).

Asas Bahasa Inggeris Perniagaan

RM
0
169
/ bulan

Jimat 51%

Pelajari bagaimana untuk menggunakan Bahasa Inggeris bagi tujuan profesional dan dalam perniagaan harian.

Kursus ini adalah buat pelajar yang sudahpun bertutur asas Bahasa Inggeris dan ingin meningkatkan komunikasi perniagaan mereka dalam Bahasa Inggeris.

Setelah melengkapkan kursus ini, pelajar akan mempunyai penguasaan Bahasa Inggeris tahap pertengahan (CEFR B1).

Sekarang Boleh Didapati di Google Play Store

Sudahkan anda bersedia untuk Mempelajari Bahasa Inggeris di Tempat Kerja?